Woo Import Export

افزونه وردپرسی درون ریزی و برون بری برای ووکامرس

افزونه درون ریزی و برون بری ووکامرس Woo Import Export افزونه کاربردی ووکامرس می‌باشد که با استفاده از آن می‌توانید از اطلاعات فروشگاه ووکامرسی خود خروجی دریافت کرده و یا اطلاعات خود را به آن وارد کنید که در ادامه با برخی از امکانات و ویژگی های آن آشنا خواهیم شد…

درون ریزی و برون بری محصولات

شما با استفاده از این افزونه وردپرسی می توانید از تمامی محصولات ووکامرس خود برون بری تهیه کنید و سپس با استفاده از فایلی که در اختیارتان می گذارد تمامی محصولات ووکامرس را ویرایش کنید یا در سایت خود با ویژگی های پیشرفته ای که افزونه در اختیارتان می گذارد درون ریزی کنید.

درون ریزی و برون بری کاربران

شما با استفاده از این افزونه وردپرسی می توانید از تمامی کاربران ووکامرس خود برون بری تهیه کنید و سپس با استفاده از فایلی که در اختیارتان می گذارد تمامی کاربران ووکامرس را ویرایش کنید یا در سایت خود با ویژگی های پیشرفته ای که افزونه در اختیارتان می گذارد درون ریزی کنید.

درون ریزی و برون بری دسته و برچسب ها

شما با استفاده از این افزونه وردپرسی می توانید از تمامی دسته بندی ها و برچسب ها ووکامرس خود برون بری تهیه کنید و سپس با استفاده از فایلی که در اختیارتان می گذارد تمامی دسته بندی ها و برچسب ها ووکامرس را ویرایش کنید یا در سایت خود با ویژگی های پیشرفته ای که افزونه در اختیارتان می گذارد درون ریزی کنید.

درون ریزی و برون بری دیدگاه ها

شما با استفاده از این افزونه وردپرسی می توانید از تمامی دیدگاه ها ووکامرس خود برون بری تهیه کنید و سپس با استفاده از فایلی که در اختیارتان می گذارد تمامی دیدگاه ها ووکامرس را ویرایش کنید یا در سایت خود با ویژگی های پیشرفته ای که افزونه در اختیارتان می گذارد درون ریزی کنید.

 

درون ریزی و برون بری ویژگی یا متغیر ها

شما با استفاده از این افزونه وردپرسی می توانید از تمامی ویژگی ها یا متغیر ها ووکامرس خود برون بری تهیه کنید و سپس با استفاده از فایلی که در اختیارتان می گذارد تمامی ویژگی ها یا متغیر ها ووکامرس را ویرایش کنید یا در سایت خود با ویژگی های پیشرفته ای که افزونه در اختیارتان می گذارد درون ریزی کنید.

 

درون ریزی و برون بری سفارشات

شما با استفاده از این افزونه وردپرسی می توانید از تمامی سفارشات ووکامرس خود برون بری تهیه کنید و سپس با استفاده از فایلی که در اختیارتان می گذارد تمامی سفارشات ووکامرس را ویرایش کنید یا در سایت خود با ویژگی های پیشرفته ای که افزونه در اختیارتان می گذارد درون ریزی کنید.

 

درون ریزی و برون بری کوپن های تخفیف

شما با استفاده از این افزونه وردپرسی می توانید از تمامی کوپن های تخفیف ووکامرس خود برون بری تهیه کنید و سپس با استفاده از فایلی که در اختیارتان می گذارد تمامی کوپن های تخفیف ووکامرس را ویرایش کنید یا در سایت خود با ویژگی های پیشرفته ای که افزونه در اختیارتان می گذارد درون ریزی کنید.

 

درون ریزی و برون بری مشتریان

شما با استفاده از این افزونه وردپرسی می توانید از تمامی مشتریان ووکامرس خود برون بری تهیه کنید و سپس با استفاده از فایلی که در اختیارتان می گذارد تمامی مشتریان ووکامرس را ویرایش کنید یا در سایت خود با ویژگی های پیشرفته ای که افزونه در اختیارتان می گذارد درون ریزی کنید.

 

مدیریت کامل فیلد ها در نرم افزار اکسل

شما با استفاده از این افزونه وردپرسی می توانید از تمامی فیلد های موجود در ووکامرس خود برون بری تهیه کنید و سپس با استفاده از فایلی که در اختیارتان می گذارد تمامی فیلد های موجود در ووکامرس را با استفاده از ویژگی های پیشرفته ای که نرم افزار اکسل در اختیارتان می گذارد ویرایش کنید.

 

 

73944541

یک افزونه وردپرسی کامل برای
ووکامرس سایت شما

افزونه woo import export افزونه درون ریزی برون بری ووکامرس که امکان برنامه ریزی و تعیین بازهای مشخص از اطلاعات فروشگاه خود به صورت دلخواه را به شما خواهد داد . این افزونه پیشرفته ترین افزونه وردپرس درون ریزی برون بری ووکامرس برای پشتیبان گیری ووکامرس می باشد.

0