دسته بندی: جامعه

حفاری ۴ ایستگاه مترو درشهرری

حفاری ۴ ایستگاه مترو درشهرری

مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به ورود دستگاه حفار مکانیزه به ایستگاه میدان حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری گفت: حفاری ۴ ایستگاه متروی شهرری تا پایا [...]
1 / 1 پست